< 
הפועל ב"ש TV
      

שאלון פורים 2022

קטעים נוספים