8 בספטמבר, 2019
הודעת מועדון
הודעת מועדון
הבוקר הוגשה בקשה להתאחדות לכדורגל לשינוי טכני באחזקת אלונה ברקת בחברת א.א. החברה לקידום הספורט ב״ש המחזיקה במועדון. לאחר השינוי תמשיך אלונה להחזיק ב- 100% מהמועדון באמצעות החברה המשפחתית שלה. הבקשה הוגשה במסגרת הערכות המועדון לשינויים המבניים הצפויים בענף והתאמה לדרישות הרשויות הרלבנטיות.
הפועל ''תדיראן'' באר שבע - האתר הרשמי | גאוות הנגב אפליקציות סלולריות Android Apple